Nyhetsarkiv

 • Opptak

  Husk at fristen for å søke barnehageplass for barnehageåret 2021/2022 er 1. mars!

 • Ny barnehagelov - nulltoleranse for mobbing i barnehagen

  Fra og med 1. januar 2021 tredde det i kraft en endring i barnehageloven. Endringene i loven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert.

 • Prosjektarbeid

  I januar og februar skal hele barnehagen jobbe prosjektbasert.
  Avdelingen har valgt seg ulike temaer, men felles for hele barnehagen er fokuset på barns medvirkning, barns rett til lek og psykisk helsefremmende lekemiljøer.

 • Velkommen til Blåbærskogen barnehage og velkommen til leken!

  Barns rett til lek må prioriteres og være den grunnleggende aktiviteten i barnehagen. Det kan allikevel være en manglende forståelse og annerkjennelse for barns lek blant voksne. For å prioritere og organisere barns rett til lek, kreves det en felles faglig forståelse og kunnskap om lek blandet de ansatte i barnehagen.

 • Lekemiljø ute i barnehagen

  Artikkel 31 i FNs barnekonvensjon slår fast barns rett til lek. Som barnehageansatte er det vår jobb å innfri denne retten. Vi har satt stort fokus på lekemiljø inne, og hva vi tilbyr barna av materiell der. Derfor var det med stor iver vi satte i gang arbeidet med lekemiljøet ute i barnehagen på planleggingsdagene forrige uke.

 • Årsplan for barnehageåret 2020 - 2021

  Barnehagens årsplan for barnehageåret 2020 - 2021 er klar.

 • Nytt barnehageår

  Sommerbarnehagen nærmer seg slutten og vi har sagt farvel til skolebarn. Den 18. august er vi klare for å ta imot barn og foreldre til et nytt barnehageår.

 • Det spirer og gror!

  Små barna har plantet litt av hvert i plantekassa, og nå kan vi begynne og høste inn godene.

 • Verdensdagen for psyskisk helse - spør mer!

  10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Årets tema er; Spør mer!
  I Blåbærskogen barnehage har vi valgt og sette ekstra fokus på psykisk helse gjennom hele oktober og november.

 • Være sammen

  «Være Sammen» har som målsetting å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagene slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes.

 • Vi holder åpent hele sommeren!

  Åpningstid: 7 - 17 hver dag.

  Se vedtekter for gjeldene retningslinjer i forhold til avvikling av ferie for barna.