Psykisk helse i barnehagen

I rammeplanene for barnehagen står det at "Barns fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen"

Alle har en psykisk helse, også barn. Gjennom rammeplanene for barnehagen er vi forpliktet til å fremme barna fysiske og psykiske helse. 

For å jobbe med å styrke barns psykiske helse i barnehagen, legger vi vekt på gode relasjoner, vennskap, bevegelse, uteliv og sundt kosthold. Vi mener også at barnets selvfølelse er viktig. 

Når vi jobber ut ifra Være sammen og den autoritative voksenrollen jobber vi med psykisk helsefremmende faktorer. En autoritativ voksen vektlegger gode relasjoner fylt med varme, omsorg, tillit og aksepterende holdninger. Samtidig som man også setter krav og grenser til barnet, sett utfra dets alder og modenhet. 

Forskning gjort av blant annet Alan N Shore, viser at trygg tilknytning og gode relasjoner virker forbyggende på nettopp utvikling av psykiske lidelser. Barns evne til å etablere og holde fast på trygge og gode relasjoner, er også en forutsetning for vider utvikling og læring.