/>

Søke plass i Blåbærskogen barnehage

Når du søker plass hos oss gjøres dette gjennom barnehageportalen til Ringerike kommune.

Ringerike kommune har ett samlet hovedopptak for både kommunale og private barnehager i året. Foreldre som ønsker barnehageplass, sender kun en søknad uavhengig av om de søker kommunal- eller privat barnehageplass. Søknadsfrist er 1. mars. Det er løpende opptak til ledige plasser ellers i året.

Barnehageportalen finner du på Ringerike kommunes hjemmesider under famile og oppvekst.

Link til barnehageportalen

Foreldre som får barnehageplass i Blåbærskogen må kjøpe en andel, kr 4000,- Andelen tilbakebetales når barnet/barna slutter.

Foreldrepenger betales for 11 måneder i året;  juli er betalingsfri måned.

Barnehagen følger gjeldene makspris endringer som vedtas i stortinget.

Åpningstid: 7 - 17 hver dag.

Barnehagen er åpen hele sommeren.

Ta gjerne kontakt med oss om dere lurer på noe i forbindelse med å søke plass hos oss!