/>

Eierstyret i Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Dette innebærer at barnehagen (andelslaget) ledes av et eierstyre, som består av foreldre samt en ansattrepresentant fra barnehagens ledergruppe.

Blåbærskogen barnehage er en foreldreeid andelsbarnehage. Andelslaget ledes av styret, som er andelslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.
 
Styret består i år av 4 foreldre, herunder en styreleder valgt inn av årsmøtet for andelslaget for 2 år av gangen, og en ansattrepresentant valgt inn av de ansatte.
 
Styret kan kontaktes via mail på: styret@blaabaerskogen.no

 

Styret 2022 - 2023:

Leder: Kjetil Brørby

Styremedlem: Melina Danielsen

Styremedlem: Catrine Jacobsen Simonsen 

Styremedlem: Caroline Engeseth Reistad 

Styremedlem: Elisabeth Hamar (ansattrepresentant)

 

Daglig leder: Guro Elverum