/>

Den autoritative voksenrollen

Varme og forståelse kombinert med tydelige krav og forventninger kalles på fagspråket den autoritative voksenrollen. Det er denne voksenrollen som helt klart skaper best påvirkning i utviklingen hos barn og unge, og den fungere like godt for ansatte i barnehage, skole og foreldre!

Teorien om den autoritative voksenrollen er utviklet av psykologen Diana Baumrind allerede på 1970 tallet. Gjennom kompetanseløftet «Være sammen» som barnehagen i Ringerike har jobbet med fra 2017-2023 har implementeringen av denne voksenrollens stått i fokus. I Blåbærskogen barnehage skal barna møte autoritative voksene som viser omsorg og varme, samtidig som de er tydelig. Krav og kontroll til barnet skal gis i et klima preget av varme og tillit. Den varme og tillitsfulle relasjonen er grunnleggende for å kunne utøve denne voksenrollen.

Forskning på verdensbasis, viser at den autoritative voksenrollen bidrar til å fremme positiv atferd og hemme negativ atferd hos barn.

Dersom ansatte i barnehagen og foreldre sammen klarer å trekke i den autoritative retningen, er det mye som tyder på at barn og unge over tid vil få en sterk positiv påvirkningskraft på flere viktige livsområder. (Roland 2021) 

Den autoritative voksenrollen holdes frem som et mål å sikte på og er fremtidens rolle for ansatte i barnehage, skole og foreldre!