/>

Barnehagens årshjul

Barnehagens pedagogisk årshjul legger noen felles føringer for hva vi har fokus på i de ulike månedene.

I Blåbærskogen barnehage skal alle våre fokusområder være gjeldende gjennom hele barnehageåret. Vi skal allikevel ha ekstra fokus på enkelte områder gjennom de ulike månedene. Hva avdelingene velger å fylle temaene med er opp til de selv, men vi er alltid gode til å dele ideer og tanker med hverandre.

Nedenfor kan man se barnehagens årshjul i sin helhet. 

Blåbærskogen barnehage årshjul