/>

Blåbærskogen barnehages årsplan for 2022 - 2023

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet som dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. I årsplanen vår kan du lese om hva vi brenner for og hva vi vektlegger i arbeidet med barna.