Lek og lekemiljø i barnehagen

For oss er det ingen tvil, leken er det viktigste i barns liv. Høsten 2018 startet vi prosessen med å fordype oss i dette. Vi kontaktet STYD kommunikasjon ved Line Melvold og startet på det som skulle bli en spennende og inspirerende reise i lekens verden.

Vi satte oss på dørstokken og prøvde å se avdelingene og rommene i barnehagen fra barnas synsvinkel. Deretter startet personalet på jobben med å skape nye lekemiljøer. Vi fjernet en del møbler og materiell for å skape plass til noe nytt.

Det tidligere lekemiljøet vårt bestod i hovedsak av forhåndsdefinerte leker. Leker som sa noe om hvordan de skulle brukes. Nå fyller vi barnehagen med både udefinerbart og forhåndsdefinert materiell.  

De små liker å fylle, tømme og frakte. Så vi fylte småbarnsavdelingen våre med baljer, bøtter, rør og baller i store mengder. Det skal være nok til hele flokken. Til storbarnsavdelingen fikk vi tak i mengder av gamle kjoler, hatter, jakker, smykker, solbriller og gammelt porselens servise. Vi besøkte flittig bruksbutikkene i hønefoss og omegn og fant stadig nye skatter vi kunne ta med inn i leken. Alt ble behandlet med den største varsomhet av små barnehender. Det ble viktig for oss å tenke gjenbruk fremfor og kjøpe nytt. Vi var også rundt i nærmiljøet og fikk donert papprør, grønnsakskasser og kabeltromler. Og vaktmesteren vår lagde lekekuber til alle avdelingene. Planker, stoffer, små tepper, og lignede ble også tilført lekemiljøene. Vi så at mye av lite brakte barna sammen i leken.

I dag består utvalget vi tilbyr barna av gjenbruksmateriell, naturmateriell samt forhåndsdefinerte leker som biler, dyr, klosser, småfigurer, duplo, dukker og lignende. Denne kombinasjonen legger til rette for en god og fantasifull lek, som gir barna større utfordringer, engasjement og spenning. Samtidig som vennskap og relasjoner bygges gjennom leken.

Vi ser også at de barna som hadde utfordringer med å bygge relasjoner med andre, nå har fått et lekemiljø som gjør at det er lettere og lykkes i relasjonsbyggingen. Et forskningsprosjekt gjort av STYD viser også at psykisk helsefremmende barnehager har leken som den grunnleggende aktiviteten. Her møter barna voksene som ivaretar barnas rett og mulighet til lek. Gjennom levende lekemiljøet håper vi å få til akkurat dette.

Vi har gjort mye med det fysiske lekemiljøet inne, men barnas lekemiljøer finnes også ute. Nyere forskning gjort ved universitetet i Oslo, viser at mye frisk luft og utetid i barndommen, gjør barn bedre rustet for å konsentrere seg og holde oppmerksomhet om en oppgave over lengre tid. For oss er det derfor viktig å legge til rette for spennende og utfordrende lekemiljøer for barn, både inne og ute.

Uteområdet vårt har elementer av både, asfalt, plen, trær, ulike lekestativer og en liten skog. Og utenfor gjerdet har vi skogen vår «storetoppen» bare en lite gå eller trilletur unna. Lavvoen og bålplassen gjør at vi kan være lenge ute på tur, samtidig som vi kan ivareta barns behov for mat og hvile. For lekemiljøet i skogen innbyr til en annen lek enn lekemiljøene vi tilbyr inne i barnehagen.

For oss har det aldri vært noen tvil, leken er det viktigste i barns liv. Gjennom en god barndom bygger de vennskap og får gode evner til å være i relasjon til andre, og det er det viktigste vi holder på med i barnehagen. Det vi med sikkerhet kan si er at leken i har fått et helt nytt uttrykk.

«Vi lekte og lekte og lekte, - det var et under at vi ikke lekte oss i hjel» Astrid Lindgren.

Om barna hos oss føler det litt som Astrid Lindgren sa, etter årene i Blåbærskogen barnehage, ja da har vi nådd målet vårt!