/>

Det siste året i barnehagen

Vi ønsker å gjøre overgangen fra barnehage til skole så god som mulig. Derfor fyller vi det siste året i barnehagen med nøye gjennomtenkt opplegg og utfordringer.

Når man blir størst i barnehagen på Edderkoppen eller Marihøna blir man Ørn eller Bjørn. Det er knyttet spenning og forventninger opp mot det å bli størst, og i løpet av det siste året har vi mange tradisjoner barna skal ta del i. 

Til barnehagens bursdag i november er det Ørner og Bjørners oppgave å lage en helt egen teaterforestilling som vi viser frem til de andre barna i barnehagen, og til foreldre og søsken. Dette er noe vi bruker mye tid på i løpet av høsten. Barna tar stor del i prosessen og får medvirke i alle ledd. Fra valg av tema/historie, til kostymer, dans, sang og laging av kulisser. 

Før jul inviteres skolebarna på julevandring til Hønefoss kirke. Har får vi ta del i og dramatiserer juleevangeliet sammen med prest og organist. En høytidelig og hyggelig førjulstradisjon. I januar inviteres skolestarteren til å delta på skiskole på Ringkollen i regi av skiforeningen. Vi koser oss med skilek og ser ofte stor progresjon på skiferdighetene til barna. 

I februar og mars lærer barna om kroppen min, grenser og seksuelle overgrep. Vi bruker undervisningsopplegg for barnehager laget av redd barna. 

I april/mai skjer kanskje det barna gleder seg mest til det siste året i barnehagen - nemlig overnatting! Barna overnatter i barnehagen en natt sammen med en eller flere trygg voksne fra avdelingen sin. Dette er en stor og spesiell opplevelse! Vi har også sykkeldager og egne turer for Ørnene og Bjørnene i mai/juni.

Skolebarna bruker også aktivihefte Trampoline fra Gyldendal gjennom det siste året i barnehagen.

Det er viktig for oss å fylles dette siste viktige året i barnehagen med mange spennende og gode opplevelser, før vi sender de ute i den store verden!

Barnehagen har utviklet en egen plan for det siste året i barnehagen, den kan man lese i sin helhet her. 

Plan for skolestarterne i Blåbærskogen barneahage

Døren låses, porten lukkes,

alt er gjort for aller siste gang

Gi meg hånden før du reiser,

sett deg ganske stille på mitt fang

Om det som er forbi er forbi, da har jeg noe vakkert å si

Alltid skal jeg huske det vi delte du og jeg

Aldri skal jeg glemme det du er for meg…