Nyheter

 • Prosjektarbeid

  I januar og februar skal hele barnehagen jobbe prosjektbasert. Avdelingen har valgt seg ulike temaer, men felles for hele barnehagen er fokuset på barns medvirkning, barns rett til lek og psykisk helsefremmende lekemiljøer.

  08.01.2021 14.44
 • Velkommen til Blåbærskogen barnehage og velkommen til leken!

  Barns rett til lek må prioriteres og være den grunnleggende aktiviteten i barnehagen. Det kan allikevel være en manglende forståelse og annerkjennelse for barns lek blant voksne. For å prioritere og organisere barns rett til lek, kreves det en felles faglig forståelse og kunnskap om lek blandet de ansatte i barnehagen.

  26.10.2020 14.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Eierstyret i Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Dette innebærer at barnehagen (andelslaget) ledes av et eierstyre, som består av foreldre samt en ansattrepresentant fra barnehagens ledergruppe.