Nyheter

 • Opptak

  Husk at fristen for å søke barnehageplass for barnehageåret 2021/2022 er 1. mars!

  15.01.2021 09.40
 • Ny barnehagelov - nulltoleranse for mobbing i barnehagen

  Fra og med 1. januar 2021 tredde det i kraft en endring i barnehageloven. Endringene i loven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert.

  13.01.2021 11.29
 • Prosjektarbeid

  I januar og februar skal hele barnehagen jobbe prosjektbasert. Avdelingen har valgt seg ulike temaer, men felles for hele barnehagen er fokuset på barns medvirkning, barns rett til lek og psykisk helsefremmende lekemiljøer.

  08.01.2021 14.44
 • Velkommen til Blåbærskogen barnehage og velkommen til leken!

  Barns rett til lek må prioriteres og være den grunnleggende aktiviteten i barnehagen. Det kan allikevel være en manglende forståelse og annerkjennelse for barns lek blant voksne. For å prioritere og organisere barns rett til lek, kreves det en felles faglig forståelse og kunnskap om lek blandet de ansatte i barnehagen.

  26.10.2020 14.02
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Eierstyret i Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Dette innebærer at barnehagen (andelslaget) ledes av et eierstyre, som består av foreldre samt en ansattrepresentant fra barnehagens ledergruppe.