Opptak

Husk at fristen for å søke barnehageplass for barnehageåret 2021/2022 er 1. mars!

Fristen for å søke plass til hovedopptaket for barnehageåret 2020/2021 er rett rundt hjørnet. Selv om vi er en privat barnehage søker du på samme måte som til alle de andre barnehagene i kommunen, gjennom Ringerike kommunes oppvekstportal. Link til oppvekstportalen

Ta gjerne kontakt med oss om det er noe du lurer på!