/>

Slik gjennomfører du Banking time med barnet ditt hjemme 💚

Banking time dreier seg om lystbetont tid sammen med barnet, der målet er å styrke relasjonen, varmen og de følelsesmessige båndene mellom barnet og den voksne.

Gjennom banking time er målet er å fylle barnets konto med gode opplevelser, slik at man kan gjøre «uttak av kontoen» (sette grenser) når det er behov for det. Den varme og tillitsfulle relasjonen er grunnleggende for den autoritative voksenstilen.

Slik gjennomfører man banking time:

- Sett av 15-20 minutter og la barnet velge en aktivitet dere skal gjøre sammen

- I denne perioden skal du vie all oppmerksomhet mot barnet og aktiviteten.

- Husk å legge vekk telefon og annet som kan ta bort oppmerksomheten fra barnet.

- Avtalt banking time er ikke avhengig av om barnet har oppført seg bra eller ikke, og skal                gjennomføres som avtalt. 

Lykke til!