/>

Foredrag med Kåre Svang fra Kripos

Denne uken har vi hatt besøk av Kåre Svang fra Kripos på personalmøtet vårt. Han har tatt oss igjennom vanskelige, men viktige temaer om vold og overgrep mot barn.

Gjennom den daglige og nære kontakten med barn er barnehagen i en sentral posisjon til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. Personalet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, og vite hvordan dette kan forbygges og oppdages. Personalet skal kjenne til opplysningsplikten til barnevernet. jf barnehageloven § 22(R-19)

Vold mot barn er et alvorlig samfunnsproblem. Vold medfører ikke bare akutte fysiske skader, men kan også ha betydelige langsiktige konsekvenser for dem som utsettes for det. Barn som utsettes for vold, har økt sannsynlighet for å oppleve både psykiske og fysiske helseproblemer i voksen alder, samt for ulike atferds- og tilpasningsproblemer senere i livet. Fra Kripos rapport; Alvorlig vold mot små barn, 2019.

I Blåbærskogen barnehage vil alltid barnets beste være gjeldende prinsipp, noe som i enkelte tilfeller innebærer at vi må melde ifra til barnevernet eller andre eksterne instanser.

Vi takker Kåre og Kripos for viktig faglig påfyll!