/>

Fagdag med Styd

Vi har hatt planleggingsdag med faglig påfyll fra Lene og Lene-Marie i Styd kommunikasjon. På agendaen sto det viktige temaet; psykisk helsefremmende barnehagemiljø - arbeid med lek, rom og relasjoner.

I Blåbærskogen er vi nå godt i gang med nytt barnehageår og alt det som følger med. Vi tar imot nye og gamle barn etter sommerferie, og fokuset er å skape trygg tilknytning og gode relasjoner med utgangspunkt i lek. Leken er nøkkelen til fellesskapet, til relasjoner og inkludering. Den er rett og slett barnets måte å være i verden og leve på. 

Å ha evnen til lek og fantasi, og tilgang på et rikt indre liv, kan være en stor styrke å ha de dagene livet byr på ekstra utfordringer. For de dagene kommer. Før eller siden. -Styd

Barnehagen setter i september og oktober ekstra fokus på vennskap og psykisk helse. Vi er motiverte, inspirerte og klare for det videre arbeidet gjennom leken og psykisk helsefremmende lekemiljøer. 

Ansvaret for små liv er stort og noe vi er oss bevist. Det er derfor godt å komme sammen hele personalet for faglig påfyll og kunne diskutere og reflektere over egen praksis og