Prosjektarbeid

I januar og februar skal hele barnehagen jobbe prosjektbasert. Avdelingen har valgt seg ulike temaer, men felles for hele barnehagen er fokuset på barns medvirkning, barns rett til lek og psykisk helsefremmende lekemiljøer.

Vi gleder oss til å starte 2021 med fokus på prosjektarbeid. Troll, eventyr, meg selv og verdensrommet er temaer de ulike avdelingene har valgt seg. 

Prosjektarbeid i barnehagen er knyttet til et arbeid med et tema eller et fenomen der hensikten er å skape en arena for utforskning, fordypning og forståelse. I prosjektarbeid har barns nysgjerrighet og medvirkning en sentral plass, og barns lyst til å undersøke og utforske skal ha en betydning for pedagogiske valg. Å jobbe prosjektbasert kan handle om å leke og utforske seg frem til en felles historie, vår historie, det som binder oss sammen og gir oss glede og glød i barnehagelivet vårt. Et slikt arbeid inkluderer og styrker fellesskapet, og anerkjenner barns teorier, tanker og ideer – og ikke minst lek. Lekemiljøene på avdelingene skal inneholde elementer og materialer som inviterer barna inn i prosjektarbeidet. 

Rammeplanen er tydelig på at alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Det handler om å legge gode rammer for et inkluderende fellesskap som barna kan medvirke i. Å ta barns medvirkningsrett på alvor handler om å planlegge og lede slik at alle barna kan få oppleve seg som aktører inn i fellesskapet. Det handler om en planleggingsform som bærer preg av en kreativ rød tråd som kan gi opplevelser av mening og sammenheng for både barn og ansatte. 

Vi gleder oss til å se hvor barna fører oss!