Blåbærskogen barnehagens årsplan 2019-2020

Årsplanen er et arbeidsredskap for barnehagepersonalet og dokumenterer barnehagens valg og begrunnelser. I årsplanene vår, kan du lese om hva vi brenner for å vektlegger i arbeidet med små barn.