Eierstyret i Blåbærskogen:

Blåbærskogen barnehage er en foreldre eid andelsbarnehage, med et eier styret bestående av 4 foreldre representanter valg av foreldrene og en personal representant valgt av de ansatte . Hver foreldrepar betaler inn en andel for sitt barn når de får tildelt barnehageplass hos oss. Denne andelen får man tilbake når barnet slutter.

Styret 2016 - 2017

Leder: Morten Uren 

Nestleder: Tor Atle Odden

Styremedlem: Petter Solberg

Styremedlem: Heidi Øyen Sebu

Styremedlem: Amund Strøm

Styremedlem (ansatt representant): Marianne Løken

 

Daglig leder: Lene Sparby