Marihøna

Marihøna er en småbarns avdeling med 12 plasser for barn fra 1-3 år.

Her arbeider:

  • Jeppe Yssing, pedagogisk leder
  • Ina Syljeset Skjørvold, pedagogisk leder
  • Lene Engesbak Nilsson, barne- og ungdomsarbeider 
  • Jane Bråten, pedagogiske barnepleier