Tusenbeinet

Tusenbeinet er en utvidet småbarns avdeling med 12 plasser for 1 - 3 åringene.

Her arbeider

  • Camilla V. Ryen, pedagogisk leder
  • Elisabeth Hamar, pedagogisk leder
  • Jane Lekve, assistent
  • Tone Berget, assistent
  • Vanja Nordvang, VTA