Covid-19

Covid-19 Etter utbruddet av Covid-19 har barnehagene fått egne smittevernveiledere som er utarbeidet av helsedirektoratet, FHI og utdanningsdirektoratet. I 3. utgave av veilederen beskrives trafikklysmodellen som viser hvordan barnehagen skal driftes på ulike tiltaksnivåene, rød, gul og grønn.

Rødt nivå:

-       Ingen syke skal møte i barnehagen

-       God hygiene og forsterket renhold

-       Unngå fysisk kontakt mellom ansatte

-       Dele barna inn i mindre kohorter

-       Faste barn og ansatte på kohortene

-       Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider

-       Dele inn uteområdet for å skape avstand mellom kohorter

-       Unngå trengsel og store samlinger

-       Tilstrebe mye utetid

 

Gult nivå:

-       Ingen syke skal møte i barnehagen

-       God hygiene og forsterket renhold

-       Unngå fysisk kontakt mellom ansatte

-       Hele avdelinger regnes som en kohort

-       Faste barn og voksne på kohortene

-       Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

-       Dele inn uteområdet for å holde avstand mellom kohorter

-       Unngå trengsel og store samlinger

-       Tilstrebe mye utetid

 

Grønt nivå:

På grønt nivå kan barnehagen driftes som normalt. Det er tilstrekkelig med normalt renhold. Ansatte skal fortsatt unngå fysisk kontakt og barna skal ikke dele mat og drikke.

Innenfor alle nivåer skal barnehagen ivareta barnas behov for nærhet og omsorg. Det er kommuneoverlegen som bestemmer hvilket nivå det skal driftes på. Dere vil alltid få god informasjon fra barnehagen ved endring av tiltaksnivå. 

Barnehagen har også utarbeidet ekstra rutiner og retningslinjer for hygiene og renhold i forbindelse med covid-19.