Velkommen til Blåbærskogen barnehage og velkommen til leken!

Barns rett til lek må prioriteres og være den grunnleggende aktiviteten i barnehagen. Det kan allikevel være en manglende forståelse og annerkjennelse for barns lek blant voksne. For å prioritere og organisere barns rett til lek, kreves det en felles faglig forståelse og kunnskap om lek blandet de ansatte i barnehagen.

FN barnekonvensjon artikkel 31 slår fast barns rett til lek. Som barnehageansatte er vi lovpålagt gjennom rammeplanen for barnehagen, barnehageloven og barnekonvensjonene å gi barns lek stor plass. Vi må stole på leken, og vite at den er viktig.

Barns liv blir i stor grad organisert av voksne, både hjemme og i barnehagen. Det er derfor viktig og gi barnet en reel mulighet til å være aktør i eget liv. De må gis tid til å holde på med det som gir de mening, nemlig lek.  

Lekemiljøene vi tilbyr barna i Blåbærskogen barnehagen er ikke bygd på tilfeldigheter. Det ligger kunnskap om barns rettigheter, faglighet og ikke minst praksiskunnskap bak hva vi tilbyr barna våre. Vi bygger lekemiljøer som er psykisk helsefremmende både inne og ute. Definerbart og udefinerbart materiell skaper en arena der barn kan få utløp for fantasi, samarbeid, kreativitet, empati og refleksjon.

Studier viser at leken også er viktig for hjernens utvikling. Gjennom lekens fryd og glede øker veksten av nye nerveceller i hjernen og forbindelsene imellom dem. Barn som leker mye, får en tydelig tykker hjernebjelke sammenliknet med barn som bruker mye tid foran skjerm.

«Hjernen blir bedre fordi vi leker, og vi leker bedre fordi hjernen utvikler seg» Samarbeid til barnets beste. Melvold, Hansen, Holte og Monrad-Hole.

Det er mange grunner til å stole på leken. Vi som barnehageansatte har en viktig jobb både med tanke på å ivareta og gi rom for lek, men vi har også et ansvar for å fortelle om hvorfor den skal ha den posisjonene den har rett til i barnehagen!