Vedtekter

Blåbærskogen barnehage er en privat, foreldre eid andels barnehage som åpnet 28. november 2003. Barnehagen drives med et ideelt, ikke økonomisk formål der driften er regulert gjennom lov om barnehager, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og vedtekter for andelslaget og barnehagen. Alle foreldre eier en andel ved at de kjøper seg inn når de får barnehageplass, og vi har et eierstyre der det sitter fem foreldre representanter valgt av foreldre, og en ansattrepresentant valgt av de ansatte (jfr. Barnehagens vedtekter).