Årsplan for barnehageåret 2016-2017

Vår visjon: «Vi ønsker at Blåbærskogen barnehage skal være et godt sted å være for alle!»