Velkommen til nytt barnehageår!

Vi gleder oss til å bli kjent med nye og se igjen "gamle kjente" etter sommerferien :)