Årets fagområdet: Kommunikasjon, språk og tekst

Årets fagområdet 2017-2018 "Kommunikasjon, språk og tekst" som er hentet ut i fra Rammeplan for barnehagen 2017.

Dette sier rammeplanen om fagområdet:

Gjennom arbeid med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna får utforske og utvikle sin språkforståelse, språkkompetanse og et mangfold av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Barnehagen skal bidra til at barn leker med språk, symboler og tekst og stimulere til språklig nysgjerrighet, bevissthet og utvikling.

Hvordan hver avdeling velger å jobbe med fagområdet sess ut i fra alder, forutsetning, enkeltbarnet og barnegruppen. 

I februar holder vi en felles språkuke for hele barnehagen!