Fokusområde

I år er fokusområdet vårt: "Kommunikasjon, språk og tekst" som er hentet ut i fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011).

I år er fokusområdet vårt: "Kommunikasjon, språk og tekst" som er hentet ut i fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011). Hvordan hver avdeling tenker å jobbe med fagområdet ut i fra alder, forutsetning og barnegruppen, ser dere i avdelingsplanene som er utarbeidet for hver enkelt avdeling.

Det aller viktigste for oss er trygge, glade og fornøyde barn, foreldre og ansatte, som har det godt og trives hos oss. Vi legger derfor stor vekt på engasjement, kontakt og samarbeid med foreldrene, utviklende aktiviteter og gode relasjoner mellom alle små og store mennesker i barnehagen. Ut i fra dette har vi laget en egen visjon for Blåbærskogen barnehage: 

«Vi ønsker at Blåbærskogen barnehage skal være et godt sted å være for alle!»

Friluft

Frisk luft og fysisk aktivitet er noe vi ser på som verdifullt og viktig i barns hverdag. Vi er opptatt av å kunne gi barna i Blåbærskogen spennende og gode opplevelser utendørs og har tilrettelagt for dette i hverdagen. Alle er ute og leker hver dag og barna som trenger å sove i løpet av dagen, sover ute i vogn og trives godt med det. Uteområdet vårt gir muligheter til allsidig fysisk utfoldelse både sommer og vinter. Vi er også så heldige å ha et herlig nærområde med mange muligheter, deriblant gymsalen på Ringerike folkehøyskole som vi disponerer en dag hver uke og flotte turstier i skogen. Vi går ofte på tur, da gjerne til Lavvoen vår på «storetoppen»! Vi har også bålplass på «lilletoppen», som ligger inne i barnehagen.  Om vinteren går barna på ski i barnehagen, og de eldste (ørner og bjørner) får tilbud om skiskole gjennom skiforeningen.  Minirøris er også blitt veldig populært både for små og store, og personalet er kurset i dette. 

Vi synes også kosthold og ernæring er viktig, og har investert mye i kjøkkenet vårt hvor vi lager mat sammen med ungene. Zeljka - vår kjære kjøkkenchef - lager sunn og god varm mat til alle i løpet av uka. Dette er veldig populært blant ungene og de aller minste barna spiser nesten aller mest! Særlig populær er Zeljka’s grønnsakspizza og fiskegrateng. Med Zeljka som order opp på kjøkkenet, gir dette barna mere voksen tetthet i løpet av dagen på hver avdeling enn det ville vært uten.