Barnehagen vår er åpen hele sommeren

Disse størrelsene kan vi tilby på barnehageplass:

100 % plass
80 % plass
60 % plass

Foreldre som får barnehageplass i Blåbærskogen må kjøpe en andel, pt kr 4000,- Andelen tilbakebetales når barnet/barna slutter.

Foreldrepenger betales for 11 måneder i året;  juli er betalingsfri måned.

Barnehagen følger gjeldene maxpris endringer som vedtas i stortinget.

Åpningstid: 7 - 17 hver dag.

Barnehagen er åpen hele sommeren.