Lek og lekemiljø

Artikkel 31 i FNs konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen) slår fast at alle barn har rett til å leke.

Lek er det mest grunnleggende i et barns liv. Leken gir glede, er lystbetont og gir mestringsfølelse og selvtillit og det er derfor viktig at lekens egenverdi anerkjennes og blir gitt tid og rom til i barnehagen. Leken er både psykisk og fysisk helsefremmende. Den skaper engasjement, fryd, trivsel, spenning, nysgjerrighet, utfordring, tilhørighet, samhold og felleskap. Lek er den viktigste arenaen for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

I Blåbærskogen barnehage skal vi ta lek på alvor og har derfor valgt å legge ekstra fokus og vekt på barnas lek og lekemiljø. Vinteren 2019 gikk vi i gang med en prosess sammen med Styd kommunikasjon rundt lekemiljøet i barnehagen vår. Denne prosessen har ført til at de ansatte har fått en utvidet kunnskap om lekens betydning og egenverdi i barnas liv. Vi har tatt på «lekebrillene» og satt oss på gulvet for å bedre kunne ta og forstå barnas perspektiv og vi har gått igjennom lekemateriellet vi tilbydde barna i vår barnehage, og gjennom denne prosessen endte vi opp med å bytte ut mye av de «typiske» lekene vi hadde, med udefinerbart lekemateriell. Med udefinerbart lekemateriell mener vi materiell som ikke gir noen forhåndsbestemt føring på hvordan barna skal bruke det. Vi gikk i gang med å samle rør, kasser, planker, korker, gammelt service og andre små og spennende skatter fra bruktbutikken. Lego, klosser, dukker, dyr, og biler ble sortert og systematisert, slik at de kunne tilbys barna på en innbydende måte.

Udefinerbart lekemateriell setter i gang de kreative prosessene hos barna, og leken i Blåbærskogen barnehage har aldri vært morsommere å være med på!