Vi liker å holde oss faglig oppdatert!

Vi bruker mye tid og resurser på å holde oss faglig oppdaterte, dette gjelder like mye hele personalet som pedagogene på huset. For tiden har vi fokus på barn og språk, og følger stadig med på hva som rører seg av kursmuligheter i forhold til dette temaet. Forebygging av barns psykiske helse er også noe vi bruker mer og mer tid på, i takt med fokuse på det ellers i samfunnet.