Være sammen

«Være Sammen» har som målsetting å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagene slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes.

I barnehagen vår er vi allerede igang med å implementere Være samme i personalgruppa. Fire av de ansatte har vært på kurs å blitt "være sammen" veiledere og skal drive dette arbeidet fremover i barnehagen. 

Være Sammen ser på barnehagen som en viktig arena for barnets medvirkning og modning, i konstruktivt samspill med varme og grensesettende voksne i barnehagen og i positivt samvirke med foreldre og andre i barnets nærmiljø.

Være Sammen har en allmenpedagogisk innretning og ser sin innsats i perspektiv av „tidlig innsats“, og har en særlig oppmerksomhet rettet mot holdninger og atferd som indikerer at barnet kan bli belastet senere i livet.

Være sammen er et kompetanseløft for alle som jobber i barnehagen og med barn, og har også utviklet et eget opplegg for foreldre.