Nyheter

 • Barnehagens lekemiljø

  Denne våren er vårt fokus på barnehagens lekemiljø. Men hva betyr egentlig lekemiljø?

  26.02.2019 21.25
 • Være sammen

  «Være Sammen» har som målsetting å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagene slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes.

  24.05.2018 22.38
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Eierstyret i Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage er en privat, foreldreeid andelsbarnehage. Dette innebærer at barnehagen (andelslaget) ledes av et eierstyre, som består av foreldre samt en ansattrepresentant fra barnehagens ledergruppe.